I

                                                                Transmisja na żywo

Mobirise

 


HISTORIA KOŚCIOŁA Poprzedni, drewniany kościół, wzniesiony w 1565 r., został zniszczony przez pożar w 1933 r. Obecny kościół zbudowany został w latach 1927-1928 wg projektu Stanisława Majerskiego. Konsekracji dokonał w 1929 r. bp Edward Komar. Murowany z cegły, z użyciem kamienia, trzy- nawowy, halowy w duchu eklektycznym. Przy nawie od frontu wieża z dwiema kruchtami po bokach. Na zewnątrz kościół opięty uskokowy- mi przyporami. Wewnątrz sklepienia krzyżowe na gurtach, wsparte na kwadratowych filarach międzynawowych. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna, malowana w 1945 r. przez Stanisława Szmuca. Część wyposażenia pochodzi z poprzedniego kościoła drewnianego. Ołtarz główny rokokowy z II poł. XVIII w., z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem na półksiężycu z pocz. XVII w., cztery ołtarze boczne, trzy z nich z II poł. XVIII w. oraz jeden z w duchu neobarokowym z XX w. Chrzcielnica i ambona z XIX/XX w., konfesjonał z XVII w. 

Kapłani
 

KS. STANISŁAW ŚWIĄTEK proboszcz
data święceń 1988-06-12 w parafii od 2015-08-09

KS. MARCIN GĄDEK wikariusz
data święceń 2005-05-21
w parafii od 2017-09-01

Kontakt

Parafia Szerzyny

38-246 Szerzyny, Szerzyny 287

TELEFON 14-651-73-83

E-MAIL szerzyny@diecezja.tarnow.pl

DEKANAT Ołpiny

WOJEWÓDZTWO małopolskie.

© Copyright 2020 Mobirise. All Rights Reserved.

Start your own website - Visit site